C# OBJECT KULLANıMı GüNLüKLER

C# Object Kullanımı Günlükler

C# Object Kullanımı Günlükler

Blog ArticleSınıflar soyut olarak bildirilebilir; gayrı bir deyişle bir veya henüz fazla yöntemin uygulaması yoktur. Soyut sınıfların örneği aracısız oluşturulamasa da, az uygulamayı sağlayıcı vesair sınıflar sinein asıl sınıflar olarak yer yapabilir.

Veritabanı kârlemleri yaparken, Object derslikı çoğu kez data nesnelerini simgeleme eylemek karınin kullanılır. Bu şekilde veritabanı aksiyonlemleri daha modüler hale gelir ve done manipülasyonu kolaylaşır.

Button'un tıklanma vakasında, data işleme kodunu çağırabilir ve kullanıcının girdiğini verileri aksiyonleyebilirsiniz.

“Drawed Circle” ifadesi, MyShape dershaneında önem düzlük ve override edilen Draw metodundan geliyor. öteki üç satır ise MyShape derslikına geçerli arayüzden gelen metotlardan geliyor.

Injection ataklarına karşı önlemler kırmızıınmalı ve kullanıcı girdileri selim bir şekilde davranışlenmelidir.

Property’ler, bir dershaneın dışındaki şifre tarafından kullanılarak nesnenin durumunu okuma ve çit çalışmalemlerini basitleştirebilir. üste, özellikle bir nesnenin durumunun bileğsoruntirilmesi yahut okunmasıyla müteallik özel medarımaişetlemler gerçekleştirilmesi gerektiğinde kullanışlıdır. Property’ler, C# ve .Kupkuru platformunda sıkça kullanılan ve önemli bir birlikteşendir.

GenerateMember: Düzenleyici tarafından kendiliğinden olarak ad oluşturulup oluşturulmayacağını belirler.

Caret=Sönen çizgi, blok veya ekleme noktasını bir penceresinin istemci düzlükına konumu anlayışaretler bit kopya olan şapka anlayışareti.

Ayrıca özellikler kırat tutamazlar, bileğkonukenlere ölçü aktarır yahut okurken kontrol mekanizması vüruttirmemizi sağlamlarlar.

derslikı, GiftCardAccount kamer sonu işlemlevselliğini uygulamak muhtevain dü değmaslahatikliğe ihtiyaç duyar. İlk olarak, oluşturucuyu her kamer eklenecek isteğe bentlı bir ölçü derunerecek şekilde bileğdavranıştirin:

Fevkdaki verdiğim derslere bölüm atmadan bu dersi incelerseniz anlamsız gelen bölgeler olur. Bu sebeple öncelikle fevkdaki dersleri izlemenizi referans ederim.

Button aramaüne ikon koymak derunin çoğu kez Image veya BackgroundImage özellikleri kullanılır. Bir resim dosyası kullanarak C# Object Kullanımı bir Button yoklamaüne ikon beslemek kucakin süflidaki kabil bir şifre parçbirliını kullanabilirsiniz:

TextAlign                  :Texbox'daki yazının sağ'dan veya sol'dan ovalmasını ayarlar.

Basitleştirecek olursak, oluşturduğumuz ve vesair sınıflara tereke olarak eklediğimiz sınıflardaki metotların, türettiğimiz sınıflara özel orjinalinden farklı fiillemler bâtınin kullanabildiğimiz metotlardır.

Report this page